Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

Centrum gemeente

Gemeente bevat meer dan 15% van de inwoners van het COROP gebied en een score van >50 op voorzieningenniveau

Toeristische gemeente

Meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen is gericht op toerisme of meer dan 14% van de beroepsbevolking werkt in het toerisme

Kleine gemeente

Aantal inwoners is lager dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke Participatie55,1%
BEconomische Participatie24,6%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid30,2%
EOnderwijs36,0%
FGezondheid47,8%
GKunst en cultuur55,4%
AMaatschappelijke Participatie55,1%
BEconomische Participatie24,6%
CWoonomgeving49,5%
DVeiligheid30,2%
EOnderwijs36,0%
FGezondheid47,8%
GKunst en cultuur55,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,2%
BWater38,2%
CAfval en grondstoffen46,1%
DEnergie46,8%
ENatuur en landschap29,2%
FHinder en calamiteiten45,1%
GLucht82,4%
ABodem48,2%
BWater38,2%
CAfval en grondstoffen46,1%
DEnergie46,8%
ENatuur en landschap29,2%
FHinder en calamiteiten45,1%
GLucht82,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid29,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,9%
EKennis19,0%
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid29,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,9%
EKennis19,0%