Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Delfzijl en omgeving

Delfzijl en omgeving

42,1%sociaal-cultureel
46,6%ecologisch
42,5%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,6%
36,5%Politieke participatie38,5%
52,7%Woonomgeving42,6%
52,8%Veiligheid53,3%
42,6%Onderwijs40,8%
37,2%Gezondheid38,7%
56,5%Kunst en cultuur46,6%
28,8%Economische participatie31,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,6%Maatschappelijke participatieA
38,5%Politieke participatieB
42,6%WoonomgevingC
53,3%VeiligheidD
40,8%OnderwijsE
38,7%GezondheidF
46,6%Kunst en cultuurG
31,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,9%
63,4%Water57,7%
38,7%Afval en grondstoffen35,1%
37,5%Energie34,0%
29,8%Natuur en landschap26,6%
42,2%Hinder en calamiteiten49,8%
60,3%Lucht48,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,9%BodemA
57,7%WaterB
35,1%Afval en grondstoffenC
34,0%EnergieD
26,6%Natuur en landschapE
49,8%Hinder en calamiteitenF
48,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,7%
35,3%Arbeid37,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
37,1%Kennis35,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,7%ConcurrentievermogenA
37,6%ArbeidB
44,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,8%KennisE