Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Overig Groningen

Overig Groningen

50,2%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
45,8%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,9%
36,5%Politieke participatie57,8%
52,7%Woonomgeving50,8%
52,8%Veiligheid59,4%
42,6%Onderwijs49,6%
37,2%Gezondheid50,9%
56,5%Kunst en cultuur39,8%
28,8%Economische participatie43,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,9%Maatschappelijke participatieA
57,8%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
59,4%VeiligheidD
49,6%OnderwijsE
50,9%GezondheidF
39,8%Kunst en cultuurG
43,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem76,4%
63,4%Water60,5%
38,7%Afval en grondstoffen47,8%
37,5%Energie31,6%
29,8%Natuur en landschap31,6%
42,2%Hinder en calamiteiten65,1%
60,3%Lucht51,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
76,4%BodemA
60,5%WaterB
47,8%Afval en grondstoffenC
31,6%EnergieD
31,6%Natuur en landschapE
65,1%Hinder en calamiteitenF
51,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,9%
35,3%Arbeid44,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
37,1%Kennis40,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,9%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
39,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,4%KennisE