Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Friesland

Noord-Friesland

51,6%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
43,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,1%
36,5%Politieke participatie51,6%
52,7%Woonomgeving53,3%
52,8%Veiligheid62,1%
42,6%Onderwijs55,6%
37,2%Gezondheid48,4%
56,5%Kunst en cultuur43,9%
28,8%Economische participatie44,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,1%Maatschappelijke participatieA
51,6%Politieke participatieB
53,3%WoonomgevingC
62,1%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
48,4%GezondheidF
43,9%Kunst en cultuurG
44,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,5%
63,4%Water52,7%
38,7%Afval en grondstoffen40,4%
37,5%Energie31,7%
29,8%Natuur en landschap41,4%
42,2%Hinder en calamiteiten74,4%
60,3%Lucht52,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,5%BodemA
52,7%WaterB
40,4%Afval en grondstoffenC
31,7%EnergieD
41,4%Natuur en landschapE
74,4%Hinder en calamiteitenF
52,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,0%
35,3%Arbeid50,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,2%
37,1%Kennis31,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,0%ConcurrentievermogenA
50,0%ArbeidB
36,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,6%KennisE