Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidwest-Friesland

Zuidwest-Friesland

51,6%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
41,4%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,9%
36,5%Politieke participatie50,1%
52,7%Woonomgeving52,9%
52,8%Veiligheid55,6%
42,6%Onderwijs51,5%
37,2%Gezondheid53,2%
56,5%Kunst en cultuur54,5%
28,8%Economische participatie40,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,9%Maatschappelijke participatieA
50,1%Politieke participatieB
52,9%WoonomgevingC
55,6%VeiligheidD
51,5%OnderwijsE
53,2%GezondheidF
54,5%Kunst en cultuurG
40,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem75,8%
63,4%Water45,6%
38,7%Afval en grondstoffen39,1%
37,5%Energie33,3%
29,8%Natuur en landschap28,3%
42,2%Hinder en calamiteiten75,2%
60,3%Lucht45,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
75,8%BodemA
45,6%WaterB
39,1%Afval en grondstoffenC
33,3%EnergieD
28,3%Natuur en landschapE
75,2%Hinder en calamiteitenF
45,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,9%
35,3%Arbeid46,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid30,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
37,1%Kennis34,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,9%ConcurrentievermogenA
46,7%ArbeidB
30,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,8%KennisE