Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidoost-Friesland

Zuidoost-Friesland

46,5%sociaal-cultureel
53,8%ecologisch
41,2%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,3%
36,5%Politieke participatie48,2%
52,7%Woonomgeving50,9%
52,8%Veiligheid53,8%
42,6%Onderwijs46,9%
37,2%Gezondheid49,4%
56,5%Kunst en cultuur38,8%
28,8%Economische participatie36,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,3%Maatschappelijke participatieA
48,2%Politieke participatieB
50,9%WoonomgevingC
53,8%VeiligheidD
46,9%OnderwijsE
49,4%GezondheidF
38,8%Kunst en cultuurG
36,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem74,3%
63,4%Water65,1%
38,7%Afval en grondstoffen40,3%
37,5%Energie36,1%
29,8%Natuur en landschap36,5%
42,2%Hinder en calamiteiten72,1%
60,3%Lucht52,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
74,3%BodemA
65,1%WaterB
40,3%Afval en grondstoffenC
36,1%EnergieD
36,5%Natuur en landschapE
72,1%Hinder en calamiteitenF
52,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,3%
35,3%Arbeid46,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden45,3%
37,1%Kennis38,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,3%ConcurrentievermogenA
46,6%ArbeidB
31,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
45,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,9%KennisE