Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Drenthe

Noord-Drenthe

51,1%sociaal-cultureel
56,7%ecologisch
44,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,6%
36,5%Politieke participatie53,7%
52,7%Woonomgeving55,3%
52,8%Veiligheid58,5%
42,6%Onderwijs54,3%
37,2%Gezondheid53,1%
56,5%Kunst en cultuur40,3%
28,8%Economische participatie47,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,6%Maatschappelijke participatieA
53,7%Politieke participatieB
55,3%WoonomgevingC
58,5%VeiligheidD
54,3%OnderwijsE
53,1%GezondheidF
40,3%Kunst en cultuurG
47,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem67,1%
63,4%Water71,1%
38,7%Afval en grondstoffen47,8%
37,5%Energie34,1%
29,8%Natuur en landschap52,5%
42,2%Hinder en calamiteiten67,7%
60,3%Lucht56,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
67,1%BodemA
71,1%WaterB
47,8%Afval en grondstoffenC
34,1%EnergieD
52,5%Natuur en landschapE
67,7%Hinder en calamiteitenF
56,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,2%
35,3%Arbeid45,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
37,1%Kennis40,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,2%ConcurrentievermogenA
45,0%ArbeidB
28,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,5%KennisE