Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidwest-Drenthe

Zuidwest-Drenthe

49,8%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
43,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,0%
36,5%Politieke participatie49,7%
52,7%Woonomgeving54,7%
52,8%Veiligheid59,9%
42,6%Onderwijs45,0%
37,2%Gezondheid51,5%
56,5%Kunst en cultuur41,7%
28,8%Economische participatie47,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,0%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
54,7%WoonomgevingC
59,9%VeiligheidD
45,0%OnderwijsE
51,5%GezondheidF
41,7%Kunst en cultuurG
47,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem61,7%
63,4%Water73,9%
38,7%Afval en grondstoffen47,3%
37,5%Energie32,2%
29,8%Natuur en landschap41,4%
42,2%Hinder en calamiteiten66,2%
60,3%Lucht49,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
61,7%BodemA
73,9%WaterB
47,3%Afval en grondstoffenC
32,2%EnergieD
41,4%Natuur en landschapE
66,2%Hinder en calamiteitenF
49,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,6%
35,3%Arbeid48,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
37,1%Kennis41,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,6%ConcurrentievermogenA
48,6%ArbeidB
31,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,7%KennisE