Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Overijssel

Noord-Overijssel

54,8%sociaal-cultureel
55,7%ecologisch
46,9%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,9%
36,5%Politieke participatie52,8%
52,7%Woonomgeving55,5%
52,8%Veiligheid63,4%
42,6%Onderwijs53,3%
37,2%Gezondheid59,3%
56,5%Kunst en cultuur47,3%
28,8%Economische participatie52,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,9%Maatschappelijke participatieA
52,8%Politieke participatieB
55,5%WoonomgevingC
63,4%VeiligheidD
53,3%OnderwijsE
59,3%GezondheidF
47,3%Kunst en cultuurG
52,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,6%
63,4%Water67,9%
38,7%Afval en grondstoffen60,6%
37,5%Energie33,4%
29,8%Natuur en landschap44,4%
42,2%Hinder en calamiteiten67,8%
60,3%Lucht50,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,6%BodemA
67,9%WaterB
60,6%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
44,4%Natuur en landschapE
67,8%Hinder en calamiteitenF
50,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,9%
35,3%Arbeid56,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden57,1%
37,1%Kennis35,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,9%ConcurrentievermogenA
56,9%ArbeidB
37,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
57,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,1%KennisE