Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidwest-Overijssel

Zuidwest-Overijssel

53,7%sociaal-cultureel
53,1%ecologisch
49,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,0%
36,5%Politieke participatie57,9%
52,7%Woonomgeving55,4%
52,8%Veiligheid59,6%
42,6%Onderwijs48,9%
37,2%Gezondheid56,2%
56,5%Kunst en cultuur46,2%
28,8%Economische participatie48,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,0%Maatschappelijke participatieA
57,9%Politieke participatieB
55,4%WoonomgevingC
59,6%VeiligheidD
48,9%OnderwijsE
56,2%GezondheidF
46,2%Kunst en cultuurG
48,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem66,3%
63,4%Water57,3%
38,7%Afval en grondstoffen64,0%
37,5%Energie35,2%
29,8%Natuur en landschap34,5%
42,2%Hinder en calamiteiten61,9%
60,3%Lucht52,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
66,3%BodemA
57,3%WaterB
64,0%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
34,5%Natuur en landschapE
61,9%Hinder en calamiteitenF
52,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,0%
35,3%Arbeid48,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,9%
37,1%Kennis52,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,0%ConcurrentievermogenA
48,4%ArbeidB
44,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
52,3%KennisE