Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Twente

Twente

52,7%sociaal-cultureel
51,0%ecologisch
47,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,8%
36,5%Politieke participatie47,7%
52,7%Woonomgeving57,5%
52,8%Veiligheid60,1%
42,6%Onderwijs56,5%
37,2%Gezondheid56,8%
56,5%Kunst en cultuur37,4%
28,8%Economische participatie48,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,8%Maatschappelijke participatieA
47,7%Politieke participatieB
57,5%WoonomgevingC
60,1%VeiligheidD
56,5%OnderwijsE
56,8%GezondheidF
37,4%Kunst en cultuurG
48,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem50,5%
63,4%Water59,6%
38,7%Afval en grondstoffen47,6%
37,5%Energie33,4%
29,8%Natuur en landschap45,8%
42,2%Hinder en calamiteiten63,7%
60,3%Lucht56,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
50,5%BodemA
59,6%WaterB
47,6%Afval en grondstoffenC
33,4%EnergieD
45,8%Natuur en landschapE
63,7%Hinder en calamiteitenF
56,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,4%
35,3%Arbeid50,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
37,1%Kennis43,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,4%ConcurrentievermogenA
50,0%ArbeidB
42,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,9%KennisE