Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Achterhoek

Achterhoek

52,7%sociaal-cultureel
55,0%ecologisch
44,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie58,2%
36,5%Politieke participatie47,7%
52,7%Woonomgeving52,2%
52,8%Veiligheid61,8%
42,6%Onderwijs53,4%
37,2%Gezondheid53,7%
56,5%Kunst en cultuur46,8%
28,8%Economische participatie48,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
58,2%Maatschappelijke participatieA
47,7%Politieke participatieB
52,2%WoonomgevingC
61,8%VeiligheidD
53,4%OnderwijsE
53,7%GezondheidF
46,8%Kunst en cultuurG
48,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,1%
63,4%Water69,7%
38,7%Afval en grondstoffen56,5%
37,5%Energie33,8%
29,8%Natuur en landschap43,2%
42,2%Hinder en calamiteiten70,5%
60,3%Lucht52,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,1%BodemA
69,7%WaterB
56,5%Afval en grondstoffenC
33,8%EnergieD
43,2%Natuur en landschapE
70,5%Hinder en calamiteitenF
52,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,8%
35,3%Arbeid44,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
37,1%Kennis41,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,8%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
41,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,6%KennisE