Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidwest-Gelderland

Zuidwest-Gelderland

50,6%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
47,4%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,3%
36,5%Politieke participatie46,6%
52,7%Woonomgeving55,3%
52,8%Veiligheid53,2%
42,6%Onderwijs50,9%
37,2%Gezondheid53,6%
56,5%Kunst en cultuur49,6%
28,8%Economische participatie55,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,3%Maatschappelijke participatieA
46,6%Politieke participatieB
55,3%WoonomgevingC
53,2%VeiligheidD
50,9%OnderwijsE
53,6%GezondheidF
49,6%Kunst en cultuurG
55,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem62,2%
63,4%Water55,1%
38,7%Afval en grondstoffen55,4%
37,5%Energie31,7%
29,8%Natuur en landschap41,1%
42,2%Hinder en calamiteiten59,1%
60,3%Lucht41,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
62,2%BodemA
55,1%WaterB
55,4%Afval en grondstoffenC
31,7%EnergieD
41,1%Natuur en landschapE
59,1%Hinder en calamiteitenF
41,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,6%
35,3%Arbeid52,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,2%
37,1%Kennis39,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,6%ConcurrentievermogenA
52,5%ArbeidB
40,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,4%KennisE