Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kop van Noord-Holland

Kop van Noord-Holland

51,2%sociaal-cultureel
49,7%ecologisch
43,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,8%
36,5%Politieke participatie49,0%
52,7%Woonomgeving56,4%
52,8%Veiligheid53,5%
42,6%Onderwijs49,3%
37,2%Gezondheid59,6%
56,5%Kunst en cultuur39,9%
28,8%Economische participatie53,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,8%Maatschappelijke participatieA
49,0%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
53,5%VeiligheidD
49,3%OnderwijsE
59,6%GezondheidF
39,9%Kunst en cultuurG
53,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem71,0%
63,4%Water38,4%
38,7%Afval en grondstoffen41,8%
37,5%Energie37,3%
29,8%Natuur en landschap36,0%
42,2%Hinder en calamiteiten65,7%
60,3%Lucht57,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
71,0%BodemA
38,4%WaterB
41,8%Afval en grondstoffenC
37,3%EnergieD
36,0%Natuur en landschapE
65,7%Hinder en calamiteitenF
57,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,8%
35,3%Arbeid46,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,3%
37,1%Kennis37,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,8%ConcurrentievermogenA
46,1%ArbeidB
39,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,1%KennisE