Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

IJmond

IJmond

51,5%sociaal-cultureel
47,2%ecologisch
44,8%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,5%
36,5%Politieke participatie50,3%
52,7%Woonomgeving60,9%
52,8%Veiligheid48,8%
42,6%Onderwijs52,6%
37,2%Gezondheid60,6%
56,5%Kunst en cultuur39,2%
28,8%Economische participatie49,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,5%Maatschappelijke participatieA
50,3%Politieke participatieB
60,9%WoonomgevingC
48,8%VeiligheidD
52,6%OnderwijsE
60,6%GezondheidF
39,2%Kunst en cultuurG
49,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,9%
63,4%Water30,4%
38,7%Afval en grondstoffen30,9%
37,5%Energie41,3%
29,8%Natuur en landschap65,4%
42,2%Hinder en calamiteiten50,0%
60,3%Lucht53,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,9%BodemA
30,4%WaterB
30,9%Afval en grondstoffenC
41,3%EnergieD
65,4%Natuur en landschapE
50,0%Hinder en calamiteitenF
53,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,7%
35,3%Arbeid46,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
37,1%Kennis42,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,7%ConcurrentievermogenA
46,8%ArbeidB
46,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,1%KennisE