Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zaanstreek

Zaanstreek

49,8%sociaal-cultureel
45,0%ecologisch
43,8%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,7%
36,5%Politieke participatie51,2%
52,7%Woonomgeving53,9%
52,8%Veiligheid50,8%
42,6%Onderwijs53,8%
37,2%Gezondheid57,1%
56,5%Kunst en cultuur47,0%
28,8%Economische participatie43,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,7%Maatschappelijke participatieA
51,2%Politieke participatieB
53,9%WoonomgevingC
50,8%VeiligheidD
53,8%OnderwijsE
57,1%GezondheidF
47,0%Kunst en cultuurG
43,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,8%
63,4%Water41,5%
38,7%Afval en grondstoffen32,6%
37,5%Energie32,3%
29,8%Natuur en landschap47,6%
42,2%Hinder en calamiteiten53,9%
60,3%Lucht49,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,8%BodemA
41,5%WaterB
32,6%Afval en grondstoffenC
32,3%EnergieD
47,6%Natuur en landschapE
53,9%Hinder en calamiteitenF
49,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,3%
35,3%Arbeid42,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden37,0%
37,1%Kennis44,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,3%ConcurrentievermogenA
42,3%ArbeidB
47,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
37,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,9%KennisE