Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groot-Amsterdam

Groot-Amsterdam

51,7%sociaal-cultureel
46,5%ecologisch
51,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,2%
36,5%Politieke participatie57,2%
52,7%Woonomgeving57,7%
52,8%Veiligheid52,1%
42,6%Onderwijs50,9%
37,2%Gezondheid62,0%
56,5%Kunst en cultuur42,7%
28,8%Economische participatie52,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,2%Maatschappelijke participatieA
57,2%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
52,1%VeiligheidD
50,9%OnderwijsE
62,0%GezondheidF
42,7%Kunst en cultuurG
52,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem60,4%
63,4%Water37,3%
38,7%Afval en grondstoffen34,7%
37,5%Energie40,3%
29,8%Natuur en landschap46,6%
42,2%Hinder en calamiteiten51,3%
60,3%Lucht55,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
60,4%BodemA
37,3%WaterB
34,7%Afval en grondstoffenC
40,3%EnergieD
46,6%Natuur en landschapE
51,3%Hinder en calamiteitenF
55,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen59,6%
35,3%Arbeid52,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
37,1%Kennis48,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
59,6%ConcurrentievermogenA
52,1%ArbeidB
47,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,9%KennisE