Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Het Gooi en Vechtstreek

Het Gooi en Vechtstreek

55,1%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
44,3%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,4%
36,5%Politieke participatie57,6%
52,7%Woonomgeving56,0%
52,8%Veiligheid53,5%
42,6%Onderwijs56,5%
37,2%Gezondheid59,0%
56,5%Kunst en cultuur63,7%
28,8%Economische participatie47,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,4%Maatschappelijke participatieA
57,6%Politieke participatieB
56,0%WoonomgevingC
53,5%VeiligheidD
56,5%OnderwijsE
59,0%GezondheidF
63,7%Kunst en cultuurG
47,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,4%
63,4%Water46,7%
38,7%Afval en grondstoffen37,9%
37,5%Energie36,7%
29,8%Natuur en landschap67,9%
42,2%Hinder en calamiteiten55,5%
60,3%Lucht62,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,4%BodemA
46,7%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
36,7%EnergieD
67,9%Natuur en landschapE
55,5%Hinder en calamiteitenF
62,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,2%
35,3%Arbeid44,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,5%
37,1%Kennis51,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,2%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
44,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,8%KennisE