Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

54,9%sociaal-cultureel
50,2%ecologisch
49,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,6%
36,5%Politieke participatie57,3%
52,7%Woonomgeving59,4%
52,8%Veiligheid55,8%
42,6%Onderwijs58,0%
37,2%Gezondheid62,3%
56,5%Kunst en cultuur41,7%
28,8%Economische participatie55,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,6%Maatschappelijke participatieA
57,3%Politieke participatieB
59,4%WoonomgevingC
55,8%VeiligheidD
58,0%OnderwijsE
62,3%GezondheidF
41,7%Kunst en cultuurG
55,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,0%
63,4%Water50,2%
38,7%Afval en grondstoffen42,8%
37,5%Energie40,9%
29,8%Natuur en landschap51,2%
42,2%Hinder en calamiteiten45,8%
60,3%Lucht63,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,0%BodemA
50,2%WaterB
42,8%Afval en grondstoffenC
40,9%EnergieD
51,2%Natuur en landschapE
45,8%Hinder en calamiteitenF
63,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,0%
35,3%Arbeid52,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,4%
37,1%Kennis48,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,0%ConcurrentievermogenA
52,9%ArbeidB
46,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,4%KennisE