Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Agglomeratie 's-Gravenhage

Agglomeratie 's-Gravenhage

47,0%sociaal-cultureel
48,9%ecologisch
49,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie37,1%
36,5%Politieke participatie52,0%
52,7%Woonomgeving53,5%
52,8%Veiligheid39,9%
42,6%Onderwijs48,8%
37,2%Gezondheid57,9%
56,5%Kunst en cultuur48,5%
28,8%Economische participatie38,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
37,1%Maatschappelijke participatieA
52,0%Politieke participatieB
53,5%WoonomgevingC
39,9%VeiligheidD
48,8%OnderwijsE
57,9%GezondheidF
48,5%Kunst en cultuurG
38,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,6%
63,4%Water42,6%
38,7%Afval en grondstoffen32,7%
37,5%Energie42,8%
29,8%Natuur en landschap60,7%
42,2%Hinder en calamiteiten46,6%
60,3%Lucht63,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,6%BodemA
42,6%WaterB
32,7%Afval en grondstoffenC
42,8%EnergieD
60,7%Natuur en landschapE
46,6%Hinder en calamiteitenF
63,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,8%
35,3%Arbeid46,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid52,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden40,9%
37,1%Kennis51,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,8%ConcurrentievermogenA
46,0%ArbeidB
52,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
40,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,3%KennisE