Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Oost-Zuid-Holland

Oost-Zuid-Holland

51,4%sociaal-cultureel
45,5%ecologisch
47,0%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,3%
36,5%Politieke participatie50,2%
52,7%Woonomgeving58,3%
52,8%Veiligheid51,6%
42,6%Onderwijs51,4%
37,2%Gezondheid59,1%
56,5%Kunst en cultuur37,4%
28,8%Economische participatie52,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,3%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
58,3%WoonomgevingC
51,6%VeiligheidD
51,4%OnderwijsE
59,1%GezondheidF
37,4%Kunst en cultuurG
52,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,7%
63,4%Water32,7%
38,7%Afval en grondstoffen40,5%
37,5%Energie39,2%
29,8%Natuur en landschap41,8%
42,2%Hinder en calamiteiten48,8%
60,3%Lucht57,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,7%BodemA
32,7%WaterB
40,5%Afval en grondstoffenC
39,2%EnergieD
41,8%Natuur en landschapE
48,8%Hinder en calamiteitenF
57,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,3%
35,3%Arbeid53,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
37,1%Kennis45,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,3%ConcurrentievermogenA
53,2%ArbeidB
47,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
44,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,9%KennisE