Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidoost-Zuid-Holland

Zuidoost-Zuid-Holland

50,2%sociaal-cultureel
46,1%ecologisch
48,1%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,1%
36,5%Politieke participatie49,4%
52,7%Woonomgeving58,0%
52,8%Veiligheid53,6%
42,6%Onderwijs52,1%
37,2%Gezondheid53,7%
56,5%Kunst en cultuur38,7%
28,8%Economische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,1%Maatschappelijke participatieA
49,4%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
53,6%VeiligheidD
52,1%OnderwijsE
53,7%GezondheidF
38,7%Kunst en cultuurG
50,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,6%
63,4%Water40,5%
38,7%Afval en grondstoffen34,4%
37,5%Energie39,3%
29,8%Natuur en landschap51,8%
42,2%Hinder en calamiteiten51,2%
60,3%Lucht47,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,6%BodemA
40,5%WaterB
34,4%Afval en grondstoffenC
39,3%EnergieD
51,8%Natuur en landschapE
51,2%Hinder en calamiteitenF
47,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,7%
35,3%Arbeid55,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden48,1%
37,1%Kennis43,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,7%ConcurrentievermogenA
55,2%ArbeidB
44,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
48,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,7%KennisE