Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeeuwsch-Vlaanderen

Zeeuwsch-Vlaanderen

45,3%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
41,4%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,5%
36,5%Politieke participatie42,4%
52,7%Woonomgeving44,8%
52,8%Veiligheid54,8%
42,6%Onderwijs45,6%
37,2%Gezondheid48,1%
56,5%Kunst en cultuur31,6%
28,8%Economische participatie50,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,5%Maatschappelijke participatieA
42,4%Politieke participatieB
44,8%WoonomgevingC
54,8%VeiligheidD
45,6%OnderwijsE
48,1%GezondheidF
31,6%Kunst en cultuurG
50,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,7%
63,4%Water40,6%
38,7%Afval en grondstoffen33,2%
37,5%Energie32,0%
29,8%Natuur en landschap38,7%
42,2%Hinder en calamiteiten71,0%
60,3%Lucht40,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,7%BodemA
40,6%WaterB
33,2%Afval en grondstoffenC
32,0%EnergieD
38,7%Natuur en landschapE
71,0%Hinder en calamiteitenF
40,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,2%
35,3%Arbeid44,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid26,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
37,1%Kennis34,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,2%ConcurrentievermogenA
44,1%ArbeidB
26,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,1%KennisE