Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noordoost-Noord-Brabant

Noordoost-Noord-Brabant

54,9%sociaal-cultureel
50,2%ecologisch
45,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,6%
36,5%Politieke participatie52,3%
52,7%Woonomgeving58,6%
52,8%Veiligheid60,5%
42,6%Onderwijs55,9%
37,2%Gezondheid55,8%
56,5%Kunst en cultuur42,2%
28,8%Economische participatie56,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,6%Maatschappelijke participatieA
52,3%Politieke participatieB
58,6%WoonomgevingC
60,5%VeiligheidD
55,9%OnderwijsE
55,8%GezondheidF
42,2%Kunst en cultuurG
56,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem51,6%
63,4%Water58,4%
38,7%Afval en grondstoffen50,5%
37,5%Energie31,2%
29,8%Natuur en landschap46,3%
42,2%Hinder en calamiteiten62,0%
60,3%Lucht51,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
51,6%BodemA
58,4%WaterB
50,5%Afval en grondstoffenC
31,2%EnergieD
46,3%Natuur en landschapE
62,0%Hinder en calamiteitenF
51,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,4%
35,3%Arbeid48,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
37,1%Kennis43,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,4%ConcurrentievermogenA
48,5%ArbeidB
34,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,4%KennisE