Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidoost-Noord-Brabant

Zuidoost-Noord-Brabant

52,2%sociaal-cultureel
51,2%ecologisch
47,4%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,7%
36,5%Politieke participatie45,1%
52,7%Woonomgeving58,4%
52,8%Veiligheid57,2%
42,6%Onderwijs56,5%
37,2%Gezondheid57,4%
56,5%Kunst en cultuur37,0%
28,8%Economische participatie56,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,7%Maatschappelijke participatieA
45,1%Politieke participatieB
58,4%WoonomgevingC
57,2%VeiligheidD
56,5%OnderwijsE
57,4%GezondheidF
37,0%Kunst en cultuurG
56,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem48,2%
63,4%Water64,6%
38,7%Afval en grondstoffen55,5%
37,5%Energie32,0%
29,8%Natuur en landschap46,0%
42,2%Hinder en calamiteiten62,1%
60,3%Lucht49,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
48,2%BodemA
64,6%WaterB
55,5%Afval en grondstoffenC
32,0%EnergieD
46,0%Natuur en landschapE
62,1%Hinder en calamiteitenF
49,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,7%
35,3%Arbeid51,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
37,1%Kennis43,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,7%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
33,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,9%KennisE