Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Limburg

Noord-Limburg

50,0%sociaal-cultureel
50,9%ecologisch
44,6%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,0%
36,5%Politieke participatie40,0%
52,7%Woonomgeving53,8%
52,8%Veiligheid57,1%
42,6%Onderwijs55,6%
37,2%Gezondheid55,1%
56,5%Kunst en cultuur34,6%
28,8%Economische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,0%Maatschappelijke participatieA
40,0%Politieke participatieB
53,8%WoonomgevingC
57,1%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
55,1%GezondheidF
34,6%Kunst en cultuurG
49,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,6%
63,4%Water60,7%
38,7%Afval en grondstoffen55,5%
37,5%Energie26,7%
29,8%Natuur en landschap50,1%
42,2%Hinder en calamiteiten58,7%
60,3%Lucht45,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,6%BodemA
60,7%WaterB
55,5%Afval en grondstoffenC
26,7%EnergieD
50,1%Natuur en landschapE
58,7%Hinder en calamiteitenF
45,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,7%
35,3%Arbeid45,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
37,1%Kennis38,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,7%ConcurrentievermogenA
45,8%ArbeidB
40,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,6%KennisE