Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuid-Limburg

Zuid-Limburg

45,3%sociaal-cultureel
54,2%ecologisch
42,7%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie38,6%
36,5%Politieke participatie45,6%
52,7%Woonomgeving46,2%
52,8%Veiligheid50,3%
42,6%Onderwijs48,3%
37,2%Gezondheid45,2%
56,5%Kunst en cultuur44,0%
28,8%Economische participatie43,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
38,6%Maatschappelijke participatieA
45,6%Politieke participatieB
46,2%WoonomgevingC
50,3%VeiligheidD
48,3%OnderwijsE
45,2%GezondheidF
44,0%Kunst en cultuurG
43,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem64,8%
63,4%Water61,7%
38,7%Afval en grondstoffen54,8%
37,5%Energie32,3%
29,8%Natuur en landschap52,9%
42,2%Hinder en calamiteiten52,1%
60,3%Lucht60,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
64,8%BodemA
61,7%WaterB
54,8%Afval en grondstoffenC
32,3%EnergieD
52,9%Natuur en landschapE
52,1%Hinder en calamiteitenF
60,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,5%
35,3%Arbeid36,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,9%
37,1%Kennis41,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,5%ConcurrentievermogenA
36,7%ArbeidB
45,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,5%KennisE