Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Flevoland

Flevoland

45,5%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
47,7%economisch

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,4%
36,5%Politieke participatie48,2%
52,7%Woonomgeving56,5%
52,8%Veiligheid48,7%
42,6%Onderwijs46,2%
37,2%Gezondheid56,5%
56,5%Kunst en cultuur25,0%
28,8%Economische participatie41,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,4%Maatschappelijke participatieA
48,2%Politieke participatieB
56,5%WoonomgevingC
48,7%VeiligheidD
46,2%OnderwijsE
56,5%GezondheidF
25,0%Kunst en cultuurG
41,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,4%
63,4%Water57,4%
38,7%Afval en grondstoffen38,7%
37,5%Energie47,8%
29,8%Natuur en landschap44,5%
42,2%Hinder en calamiteiten64,6%
60,3%Lucht51,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,4%BodemA
57,4%WaterB
38,7%Afval en grondstoffenC
47,8%EnergieD
44,5%Natuur en landschapE
64,6%Hinder en calamiteitenF
51,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,9%
35,3%Arbeid53,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,8%
37,1%Kennis43,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,9%ConcurrentievermogenA
53,2%ArbeidB
41,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,2%KennisE