Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Appingedam

Appingedam

43,7%sociaal-cultureel
47,8%ecologisch
44,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,9%
36,5%Politieke participatie36,5%
52,7%Woonomgeving52,7%
52,8%Veiligheid52,8%
42,6%Onderwijs42,6%
37,2%Gezondheid37,2%
56,5%Kunst en cultuur56,5%
28,8%Economische participatie28,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,9%Maatschappelijke participatieA
36,5%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
52,8%VeiligheidD
42,6%OnderwijsE
37,2%GezondheidF
56,5%Kunst en cultuurG
28,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem62,7%
63,4%Water63,4%
38,7%Afval en grondstoffen38,7%
37,5%Energie37,5%
29,8%Natuur en landschap29,8%
42,2%Hinder en calamiteiten42,2%
60,3%Lucht60,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
62,7%BodemA
63,4%WaterB
38,7%Afval en grondstoffenC
37,5%EnergieD
29,8%Natuur en landschapE
42,2%Hinder en calamiteitenF
60,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen38,8%
35,3%Arbeid35,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid49,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
37,1%Kennis37,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
38,8%ConcurrentievermogenA
35,3%ArbeidB
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,1%KennisE