Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bedum

Bedum

54,9%sociaal-cultureel
49,1%ecologisch
48,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,9%
36,5%Politieke participatie59,0%
52,7%Woonomgeving60,6%
52,8%Veiligheid70,6%
42,6%Onderwijs48,8%
37,2%Gezondheid63,6%
56,5%Kunst en cultuur35,3%
28,8%Economische participatie49,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,9%Maatschappelijke participatieA
59,0%Politieke participatieB
60,6%WoonomgevingC
70,6%VeiligheidD
48,8%OnderwijsE
63,6%GezondheidF
35,3%Kunst en cultuurG
49,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,0%
63,4%Water60,5%
38,7%Afval en grondstoffen37,6%
37,5%Energie30,0%
29,8%Natuur en landschap21,2%
42,2%Hinder en calamiteiten60,9%
60,3%Lucht56,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,0%BodemA
60,5%WaterB
37,6%Afval en grondstoffenC
30,0%EnergieD
21,2%Natuur en landschapE
60,9%Hinder en calamiteitenF
56,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,0%
35,3%Arbeid42,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid43,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
37,1%Kennis39,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,0%ConcurrentievermogenA
42,3%ArbeidB
43,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,2%KennisE