Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ten Boer

Ten Boer

51,1%sociaal-cultureel
49,2%ecologisch
46,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,9%
36,5%Politieke participatie58,7%
52,7%Woonomgeving46,4%
52,8%Veiligheid69,5%
42,6%Onderwijs46,1%
37,2%Gezondheid47,7%
56,5%Kunst en cultuur36,1%
28,8%Economische participatie50,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,9%Maatschappelijke participatieA
58,7%Politieke participatieB
46,4%WoonomgevingC
69,5%VeiligheidD
46,1%OnderwijsE
47,7%GezondheidF
36,1%Kunst en cultuurG
50,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem82,7%
63,4%Water57,8%
38,7%Afval en grondstoffen40,2%
37,5%Energie28,1%
29,8%Natuur en landschap20,3%
42,2%Hinder en calamiteiten69,8%
60,3%Lucht45,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
82,7%BodemA
57,8%WaterB
40,2%Afval en grondstoffenC
28,1%EnergieD
20,3%Natuur en landschapE
69,8%Hinder en calamiteitenF
45,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,3%
35,3%Arbeid48,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden65,4%
37,1%Kennis41,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,3%ConcurrentievermogenA
48,4%ArbeidB
38,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
65,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,6%KennisE