Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groningen (gemeente)

Groningen (gemeente)

48,9%sociaal-cultureel
48,3%ecologisch
59,3%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,9%
36,5%Politieke participatie60,7%
52,7%Woonomgeving59,4%
52,8%Veiligheid31,3%
42,6%Onderwijs49,7%
37,2%Gezondheid59,6%
56,5%Kunst en cultuur61,5%
28,8%Economische participatie28,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,9%Maatschappelijke participatieA
60,7%Politieke participatieB
59,4%WoonomgevingC
31,3%VeiligheidD
49,7%OnderwijsE
59,6%GezondheidF
61,5%Kunst en cultuurG
28,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem32,7%
63,4%Water58,4%
38,7%Afval en grondstoffen40,2%
37,5%Energie48,7%
29,8%Natuur en landschap62,5%
42,2%Hinder en calamiteiten28,1%
60,3%Lucht67,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
32,7%BodemA
58,4%WaterB
40,2%Afval en grondstoffenC
48,7%EnergieD
62,5%Natuur en landschapE
28,1%Hinder en calamiteitenF
67,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen61,1%
35,3%Arbeid60,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid54,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,5%
37,1%Kennis69,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
61,1%ConcurrentievermogenA
60,7%ArbeidB
54,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
69,5%KennisE