Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Grootegast

Grootegast

50,6%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
43,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,3%
36,5%Politieke participatie56,7%
52,7%Woonomgeving49,4%
52,8%Veiligheid71,2%
42,6%Onderwijs57,6%
37,2%Gezondheid45,2%
56,5%Kunst en cultuur21,5%
28,8%Economische participatie51,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,3%Maatschappelijke participatieA
56,7%Politieke participatieB
49,4%WoonomgevingC
71,2%VeiligheidD
57,6%OnderwijsE
45,2%GezondheidF
21,5%Kunst en cultuurG
51,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem83,3%
63,4%Water61,4%
38,7%Afval en grondstoffen51,9%
37,5%Energie23,1%
29,8%Natuur en landschap19,6%
42,2%Hinder en calamiteiten74,7%
60,3%Lucht47,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
83,3%BodemA
61,4%WaterB
51,9%Afval en grondstoffenC
23,1%EnergieD
19,6%Natuur en landschapE
74,7%Hinder en calamiteitenF
47,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,2%
35,3%Arbeid48,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,5%
37,1%Kennis31,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,2%ConcurrentievermogenA
48,7%ArbeidB
35,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,6%KennisE