Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leek

Leek

49,4%sociaal-cultureel
55,5%ecologisch
44,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,9%
36,5%Politieke participatie54,3%
52,7%Woonomgeving56,5%
52,8%Veiligheid58,6%
42,6%Onderwijs51,0%
37,2%Gezondheid52,7%
56,5%Kunst en cultuur35,0%
28,8%Economische participatie39,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,9%Maatschappelijke participatieA
54,3%Politieke participatieB
56,5%WoonomgevingC
58,6%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
52,7%GezondheidF
35,0%Kunst en cultuurG
39,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem71,7%
63,4%Water73,0%
38,7%Afval en grondstoffen61,0%
37,5%Energie37,0%
29,8%Natuur en landschap30,9%
42,2%Hinder en calamiteiten63,4%
60,3%Lucht51,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
71,7%BodemA
73,0%WaterB
61,0%Afval en grondstoffenC
37,0%EnergieD
30,9%Natuur en landschapE
63,4%Hinder en calamiteitenF
51,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,0%
35,3%Arbeid47,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,7%
37,1%Kennis42,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,0%ConcurrentievermogenA
47,1%ArbeidB
37,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,6%KennisE