Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Loppersum

Loppersum

45,8%sociaal-cultureel
47,4%ecologisch
39,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,7%
36,5%Politieke participatie42,9%
52,7%Woonomgeving39,9%
52,8%Veiligheid66,1%
42,6%Onderwijs41,8%
37,2%Gezondheid43,1%
56,5%Kunst en cultuur42,9%
28,8%Economische participatie40,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,7%Maatschappelijke participatieA
42,9%Politieke participatieB
39,9%WoonomgevingC
66,1%VeiligheidD
41,8%OnderwijsE
43,1%GezondheidF
42,9%Kunst en cultuurG
40,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem85,2%
63,4%Water60,7%
38,7%Afval en grondstoffen35,2%
37,5%Energie25,8%
29,8%Natuur en landschap18,7%
42,2%Hinder en calamiteiten60,6%
60,3%Lucht45,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
85,2%BodemA
60,7%WaterB
35,2%Afval en grondstoffenC
25,8%EnergieD
18,7%Natuur en landschapE
60,6%Hinder en calamiteitenF
45,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,9%
35,3%Arbeid39,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,3%
37,1%Kennis30,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,9%ConcurrentievermogenA
39,9%ArbeidB
38,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,1%KennisE