Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Marum

Marum

47,3%sociaal-cultureel
54,6%ecologisch
40,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,8%
36,5%Politieke participatie54,1%
52,7%Woonomgeving60,1%
52,8%Veiligheid54,9%
42,6%Onderwijs37,7%
37,2%Gezondheid53,3%
56,5%Kunst en cultuur20,0%
28,8%Economische participatie47,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,8%Maatschappelijke participatieA
54,1%Politieke participatieB
60,1%WoonomgevingC
54,9%VeiligheidD
37,7%OnderwijsE
53,3%GezondheidF
20,0%Kunst en cultuurG
47,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem78,4%
63,4%Water80,1%
38,7%Afval en grondstoffen55,9%
37,5%Energie22,6%
29,8%Natuur en landschap21,3%
42,2%Hinder en calamiteiten76,6%
60,3%Lucht47,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
78,4%BodemA
80,1%WaterB
55,9%Afval en grondstoffenC
22,6%EnergieD
21,3%Natuur en landschapE
76,6%Hinder en calamiteitenF
47,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,4%
35,3%Arbeid45,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid20,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
37,1%Kennis33,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,4%ConcurrentievermogenA
45,7%ArbeidB
20,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,3%KennisE