Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Almere

Almere

39,8%sociaal-cultureel
56,2%ecologisch
49,1%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie35,6%
36,5%Politieke participatie41,1%
52,7%Woonomgeving54,8%
52,8%Veiligheid37,1%
42,6%Onderwijs41,9%
37,2%Gezondheid57,2%
56,5%Kunst en cultuur24,1%
28,8%Economische participatie26,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
35,6%Maatschappelijke participatieA
41,1%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
37,1%VeiligheidD
41,9%OnderwijsE
57,2%GezondheidF
24,1%Kunst en cultuurG
26,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,4%
63,4%Water55,6%
38,7%Afval en grondstoffen41,5%
37,5%Energie59,5%
29,8%Natuur en landschap52,7%
42,2%Hinder en calamiteiten56,2%
60,3%Lucht68,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,4%BodemA
55,6%WaterB
41,5%Afval en grondstoffenC
59,5%EnergieD
52,7%Natuur en landschapE
56,2%Hinder en calamiteitenF
68,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,0%
35,3%Arbeid44,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid53,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,1%
37,1%Kennis59,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,0%ConcurrentievermogenA
44,5%ArbeidB
53,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
59,2%KennisE