Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stadskanaal

Stadskanaal

39,9%sociaal-cultureel
54,5%ecologisch
35,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie32,6%
36,5%Politieke participatie35,5%
52,7%Woonomgeving52,3%
52,8%Veiligheid49,7%
42,6%Onderwijs46,3%
37,2%Gezondheid38,8%
56,5%Kunst en cultuur34,5%
28,8%Economische participatie29,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
32,6%Maatschappelijke participatieA
35,5%Politieke participatieB
52,3%WoonomgevingC
49,7%VeiligheidD
46,3%OnderwijsE
38,8%GezondheidF
34,5%Kunst en cultuurG
29,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,2%
63,4%Water56,8%
38,7%Afval en grondstoffen38,1%
37,5%Energie39,0%
29,8%Natuur en landschap39,0%
42,2%Hinder en calamiteiten73,0%
60,3%Lucht62,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,2%BodemA
56,8%WaterB
38,1%Afval en grondstoffenC
39,0%EnergieD
39,0%Natuur en landschapE
73,0%Hinder en calamiteitenF
62,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen35,9%
35,3%Arbeid31,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,4%
37,1%Kennis23,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
35,9%ConcurrentievermogenA
31,8%ArbeidB
28,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,7%KennisE