Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veendam

Veendam

41,8%sociaal-cultureel
47,3%ecologisch
40,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie32,1%
36,5%Politieke participatie38,6%
52,7%Woonomgeving46,1%
52,8%Veiligheid48,2%
42,6%Onderwijs47,7%
37,2%Gezondheid40,7%
56,5%Kunst en cultuur54,1%
28,8%Economische participatie26,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
32,1%Maatschappelijke participatieA
38,6%Politieke participatieB
46,1%WoonomgevingC
48,2%VeiligheidD
47,7%OnderwijsE
40,7%GezondheidF
54,1%Kunst en cultuurG
26,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem66,5%
63,4%Water55,1%
38,7%Afval en grondstoffen29,2%
37,5%Energie26,2%
29,8%Natuur en landschap52,1%
42,2%Hinder en calamiteiten54,2%
60,3%Lucht48,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
66,5%BodemA
55,1%WaterB
29,2%Afval en grondstoffenC
26,2%EnergieD
52,1%Natuur en landschapE
54,2%Hinder en calamiteitenF
48,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,6%
35,3%Arbeid34,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,2%
37,1%Kennis43,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,6%ConcurrentievermogenA
34,4%ArbeidB
33,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,6%KennisE