Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeewolde

Zeewolde

47,3%sociaal-cultureel
57,4%ecologisch
50,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,3%
36,5%Politieke participatie49,2%
52,7%Woonomgeving57,7%
52,8%Veiligheid50,6%
42,6%Onderwijs54,1%
37,2%Gezondheid59,4%
56,5%Kunst en cultuur16,2%
28,8%Economische participatie46,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,3%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
50,6%VeiligheidD
54,1%OnderwijsE
59,4%GezondheidF
16,2%Kunst en cultuurG
46,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem76,9%
63,4%Water73,3%
38,7%Afval en grondstoffen43,7%
37,5%Energie50,9%
29,8%Natuur en landschap51,1%
42,2%Hinder en calamiteiten64,6%
60,3%Lucht41,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
76,9%BodemA
73,3%WaterB
43,7%Afval en grondstoffenC
50,9%EnergieD
51,1%Natuur en landschapE
64,6%Hinder en calamiteitenF
41,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,1%
35,3%Arbeid57,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,3%
37,1%Kennis48,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,1%ConcurrentievermogenA
57,7%ArbeidB
32,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
48,7%KennisE