Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidhorn

Zuidhorn

56,3%sociaal-cultureel
53,7%ecologisch
45,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,7%
36,5%Politieke participatie60,1%
52,7%Woonomgeving56,4%
52,8%Veiligheid69,8%
42,6%Onderwijs62,1%
37,2%Gezondheid53,2%
56,5%Kunst en cultuur38,9%
28,8%Economische participatie56,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,7%Maatschappelijke participatieA
60,1%Politieke participatieB
56,4%WoonomgevingC
69,8%VeiligheidD
62,1%OnderwijsE
53,2%GezondheidF
38,9%Kunst en cultuurG
56,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem81,7%
63,4%Water60,4%
38,7%Afval en grondstoffen57,4%
37,5%Energie30,9%
29,8%Natuur en landschap20,5%
42,2%Hinder en calamiteiten68,1%
60,3%Lucht56,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
81,7%BodemA
60,4%WaterB
57,4%Afval en grondstoffenC
30,9%EnergieD
20,5%Natuur en landschapE
68,1%Hinder en calamiteitenF
56,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,8%
35,3%Arbeid48,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
37,1%Kennis35,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,8%ConcurrentievermogenA
48,4%ArbeidB
44,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
53,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,4%KennisE