Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dongeradeel

Dongeradeel

50,0%sociaal-cultureel
50,9%ecologisch
38,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,8%
36,5%Politieke participatie49,7%
52,7%Woonomgeving48,4%
52,8%Veiligheid67,9%
42,6%Onderwijs50,5%
37,2%Gezondheid46,3%
56,5%Kunst en cultuur45,1%
28,8%Economische participatie35,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,8%Maatschappelijke participatieA
49,7%Politieke participatieB
48,4%WoonomgevingC
67,9%VeiligheidD
50,5%OnderwijsE
46,3%GezondheidF
45,1%Kunst en cultuurG
35,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem74,9%
63,4%Water54,1%
38,7%Afval en grondstoffen40,3%
37,5%Energie35,2%
29,8%Natuur en landschap27,2%
42,2%Hinder en calamiteiten71,7%
60,3%Lucht53,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
74,9%BodemA
54,1%WaterB
40,3%Afval en grondstoffenC
35,2%EnergieD
27,2%Natuur en landschapE
71,7%Hinder en calamiteitenF
53,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,5%
35,3%Arbeid46,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,2%
37,1%Kennis26,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,5%ConcurrentievermogenA
46,1%ArbeidB
36,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,0%KennisE