Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Achtkarspelen

Achtkarspelen

47,1%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
40,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,3%
36,5%Politieke participatie48,8%
52,7%Woonomgeving52,2%
52,8%Veiligheid61,4%
42,6%Onderwijs56,9%
37,2%Gezondheid42,7%
56,5%Kunst en cultuur23,9%
28,8%Economische participatie35,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,3%Maatschappelijke participatieA
48,8%Politieke participatieB
52,2%WoonomgevingC
61,4%VeiligheidD
56,9%OnderwijsE
42,7%GezondheidF
23,9%Kunst en cultuurG
35,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,3%
63,4%Water57,0%
38,7%Afval en grondstoffen35,8%
37,5%Energie29,2%
29,8%Natuur en landschap25,3%
42,2%Hinder en calamiteiten73,2%
60,3%Lucht59,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,3%BodemA
57,0%WaterB
35,8%Afval en grondstoffenC
29,2%EnergieD
25,3%Natuur en landschapE
73,2%Hinder en calamiteitenF
59,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,4%
35,3%Arbeid44,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,3%
37,1%Kennis27,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,4%ConcurrentievermogenA
44,7%ArbeidB
31,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
27,9%KennisE