Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ameland

Ameland

58,8%sociaal-cultureel
59,3%ecologisch
46,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,2%
36,5%Politieke participatie59,3%
52,7%Woonomgeving52,7%
52,8%Veiligheid69,7%
42,6%Onderwijs54,9%
37,2%Gezondheid53,9%
56,5%Kunst en cultuur61,8%
28,8%Economische participatie63,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,2%Maatschappelijke participatieA
59,3%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
69,7%VeiligheidD
54,9%OnderwijsE
53,9%GezondheidF
61,8%Kunst en cultuurG
63,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem87,8%
63,4%Water53,6%
38,7%Afval en grondstoffen47,4%
37,5%Energie25,3%
29,8%Natuur en landschap52,1%
42,2%Hinder en calamiteiten91,8%
60,3%Lucht57,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
87,8%BodemA
53,6%WaterB
47,4%Afval en grondstoffenC
25,3%EnergieD
52,1%Natuur en landschapE
91,8%Hinder en calamiteitenF
57,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,6%
35,3%Arbeid57,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,2%
37,1%Kennis23,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,6%ConcurrentievermogenA
57,4%ArbeidB
35,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
23,9%KennisE