Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Harlingen

Harlingen

49,8%sociaal-cultureel
43,4%ecologisch
42,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,8%
36,5%Politieke participatie48,8%
52,7%Woonomgeving59,7%
52,8%Veiligheid51,1%
42,6%Onderwijs50,7%
37,2%Gezondheid51,3%
56,5%Kunst en cultuur61,9%
28,8%Economische participatie28,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,8%Maatschappelijke participatieA
48,8%Politieke participatieB
59,7%WoonomgevingC
51,1%VeiligheidD
50,7%OnderwijsE
51,3%GezondheidF
61,9%Kunst en cultuurG
28,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem58,3%
63,4%Water37,9%
38,7%Afval en grondstoffen36,3%
37,5%Energie44,2%
29,8%Natuur en landschap28,8%
42,2%Hinder en calamiteiten55,5%
60,3%Lucht42,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
58,3%BodemA
37,9%WaterB
36,3%Afval en grondstoffenC
44,2%EnergieD
28,8%Natuur en landschapE
55,5%Hinder en calamiteitenF
42,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,9%
35,3%Arbeid40,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,7%
37,1%Kennis32,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,9%ConcurrentievermogenA
40,4%ArbeidB
48,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,7%KennisE