Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heerenveen

Heerenveen

47,6%sociaal-cultureel
52,1%ecologisch
48,8%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,4%
36,5%Politieke participatie47,7%
52,7%Woonomgeving50,8%
52,8%Veiligheid52,6%
42,6%Onderwijs43,2%
37,2%Gezondheid53,2%
56,5%Kunst en cultuur54,1%
28,8%Economische participatie32,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,4%Maatschappelijke participatieA
47,7%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
52,6%VeiligheidD
43,2%OnderwijsE
53,2%GezondheidF
54,1%Kunst en cultuurG
32,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem67,3%
63,4%Water61,1%
38,7%Afval en grondstoffen42,7%
37,5%Energie40,1%
29,8%Natuur en landschap34,5%
42,2%Hinder en calamiteiten70,7%
60,3%Lucht48,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
67,3%BodemA
61,1%WaterB
42,7%Afval en grondstoffenC
40,1%EnergieD
34,5%Natuur en landschapE
70,7%Hinder en calamiteitenF
48,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,9%
35,3%Arbeid53,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid39,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
37,1%Kennis44,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,9%ConcurrentievermogenA
53,8%ArbeidB
39,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
44,3%KennisE