Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kollumerland en Nieuwkruisland

Kollumerland en Nieuwkruisland

49,6%sociaal-cultureel
56,3%ecologisch
36,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie56,7%
36,5%Politieke participatie48,4%
52,7%Woonomgeving52,7%
52,8%Veiligheid66,4%
42,6%Onderwijs58,1%
37,2%Gezondheid37,7%
56,5%Kunst en cultuur38,2%
28,8%Economische participatie38,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
56,7%Maatschappelijke participatieA
48,4%Politieke participatieB
52,7%WoonomgevingC
66,4%VeiligheidD
58,1%OnderwijsE
37,7%GezondheidF
38,2%Kunst en cultuurG
38,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem81,8%
63,4%Water58,6%
38,7%Afval en grondstoffen44,4%
37,5%Energie36,3%
29,8%Natuur en landschap41,7%
42,2%Hinder en calamiteiten77,1%
60,3%Lucht54,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
81,8%BodemA
58,6%WaterB
44,4%Afval en grondstoffenC
36,3%EnergieD
41,7%Natuur en landschapE
77,1%Hinder en calamiteitenF
54,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen34,0%
35,3%Arbeid46,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid27,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
37,1%Kennis25,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
34,0%ConcurrentievermogenA
46,0%ArbeidB
27,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,5%KennisE