Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leeuwarden

Leeuwarden

47,5%sociaal-cultureel
48,5%ecologisch
50,4%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,4%
36,5%Politieke participatie46,7%
52,7%Woonomgeving54,5%
52,8%Veiligheid37,6%
42,6%Onderwijs47,6%
37,2%Gezondheid52,2%
56,5%Kunst en cultuur65,4%
28,8%Economische participatie25,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,4%Maatschappelijke participatieA
46,7%Politieke participatieB
54,5%WoonomgevingC
37,6%VeiligheidD
47,6%OnderwijsE
52,2%GezondheidF
65,4%Kunst en cultuurG
25,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,1%
63,4%Water52,0%
38,7%Afval en grondstoffen39,9%
37,5%Energie46,3%
29,8%Natuur en landschap27,5%
42,2%Hinder en calamiteiten50,7%
60,3%Lucht63,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,1%BodemA
52,0%WaterB
39,9%Afval en grondstoffenC
46,3%EnergieD
27,5%Natuur en landschapE
50,7%Hinder en calamiteitenF
63,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,0%
35,3%Arbeid57,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,6%
37,1%Kennis54,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,0%ConcurrentievermogenA
57,3%ArbeidB
44,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
54,2%KennisE