Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ooststellingwerf

Ooststellingwerf

44,8%sociaal-cultureel
55,5%ecologisch
36,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,7%
36,5%Politieke participatie47,0%
52,7%Woonomgeving48,4%
52,8%Veiligheid53,4%
42,6%Onderwijs46,0%
37,2%Gezondheid39,7%
56,5%Kunst en cultuur38,5%
28,8%Economische participatie38,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,7%Maatschappelijke participatieA
47,0%Politieke participatieB
48,4%WoonomgevingC
53,4%VeiligheidD
46,0%OnderwijsE
39,7%GezondheidF
38,5%Kunst en cultuurG
38,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem82,3%
63,4%Water68,8%
38,7%Afval en grondstoffen39,4%
37,5%Energie29,5%
29,8%Natuur en landschap40,6%
42,2%Hinder en calamiteiten82,1%
60,3%Lucht46,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
82,3%BodemA
68,8%WaterB
39,4%Afval en grondstoffenC
29,5%EnergieD
40,6%Natuur en landschapE
82,1%Hinder en calamiteitenF
46,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,8%
35,3%Arbeid41,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden42,3%
37,1%Kennis26,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,8%ConcurrentievermogenA
41,9%ArbeidB
28,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
42,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,1%KennisE