Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Opsterland

Opsterland

48,6%sociaal-cultureel
54,5%ecologisch
37,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,2%
36,5%Politieke participatie48,7%
52,7%Woonomgeving49,8%
52,8%Veiligheid63,5%
42,6%Onderwijs48,1%
37,2%Gezondheid57,0%
56,5%Kunst en cultuur29,2%
28,8%Economische participatie42,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,2%Maatschappelijke participatieA
48,7%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
63,5%VeiligheidD
48,1%OnderwijsE
57,0%GezondheidF
29,2%Kunst en cultuurG
42,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem76,0%
63,4%Water67,1%
38,7%Afval en grondstoffen40,7%
37,5%Energie34,7%
29,8%Natuur en landschap31,0%
42,2%Hinder en calamiteiten76,6%
60,3%Lucht55,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
76,0%BodemA
67,1%WaterB
40,7%Afval en grondstoffenC
34,7%EnergieD
31,0%Natuur en landschapE
76,6%Hinder en calamiteitenF
55,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen39,7%
35,3%Arbeid45,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid24,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden39,2%
37,1%Kennis40,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
39,7%ConcurrentievermogenA
45,3%ArbeidB
24,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
39,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,9%KennisE